Makrobiyotik Besin

Makrobiyotik rejim, bir perhiz veya beslenme yöntemi değildir, doğrudan doğruya doğa kurallanna uyarak beslenmedir. Bu beslenme tarzı zengin, yoksul herkes için elverişlidir.

Uzak Doğuda milyonlarca insan Lao-Tse’nin, Song-Tse’nin, Konfüçyüs’ün, Huda’nın, Mahavira’nın ve bunlardan çok önce Hindistan’da tıpla uğraşanların makrobiyotik bilgilerine dayanarak mutlu ve sağlıklı yaşamayı başarmıştır.

Ünlü Japon besin uzmanı G. Ohsavva (asıl adı Niyoiti Sakirazavva) bu beslenme tarzım herkesçe uygulanabilecek bir biçime koymuştur. Bir bilimin yararlı, verimli ve pratik olabilmesi için, temel bir kurala dayanması zorunludur. Uzak Doğunun felsefe anlayışı, yaşam ve evren üzerindeki görüşleri temel bir yasaya dayanır.

 

Bu temel yasa evrendeki her şeyi iki zıt sınıfa ayırır. Bir yandan birbirini tamamlayan, öte yandan birbirine tamamen zıt olan bu iki etkin güç (gece ile gündüz, kadın ile erkek gibi) evrendeki her şeyi canlandırır, yıkar, üretir, yaratır. Bu iki zıt güç “Yang” ve “Yin”dir. Yang olumlu ve merkezcildir. Yin ise olumsuz ve merkezkaçtır. Her şey bu iki güçten etkilenir. Evrende hiç bir şey salt Yin ya da salt Yang değildir.

Örneğin A’ya göre B Yin olabilir. Yang merkezcil güç şu niteliklere sahiptir; Isı ve ışık verir, sıkıştırıcıdır, ağırlık vericidir, seslidir. Biçim olarak yassı, alçak ve yataydır. Ağırdır, bir şey ağır olduğu oranda Yang’dır. Çünkü merkezcil gücün daha çok etkisi altındadır. Renk olarak, en sıcak renk Yang’dır.

Yin merkezkaç güç ise şu niteliklere sahiptir; Soğuktur, karanlıktır, sessizdir, genişleticidir, hacmi büyüktür, yükselmeye eğilimli ve hafiftir. Şekil olarak büyük, yüksek ve dikeydir. Hafif olduğu oranda Yin’dir. Renk olarak, en soğuk renk Yin’dir. Bu ilkelere dayanarak evrende her şeyi Yin ve Yang diye ayırabiliriz. Hatta ışığı ve radyasyonu dalga uzunluklarına göre sımflandırabiliriz. Dalgalar ne kadar uzunsa, o oranda Yang’dır; kızıl ötesi ışınlar gibi. Dalgalar ne kadar kısaysa o oranda Yin’dir; mor ötesi ışınlar gibi. Bu yönteme dayanarak hastalıkları, mikropları ve hastalıklara yol açan etkenleri de sımflandırabiliriz.

Evrende her şeyin bir biçimi, rengi, kendisine özgü bir ağırlığı olduğuna göre, bu bilgiye dayanarak besinlerden hangisinin Yin, hangisinin Yang olduğunu anlayabiliriz. Biraz ayırt etmeye çalışalım; Hangi sebze veya meyve en çok Yin’dir? Kuşkusuz mor renge en yakın olanlar. Patlıcan, kara üzüm, kırmızı lahana, patates (tohumu mor olduğundan), kan portakalı, şeker (pancar ve şeker kamışının renginden dolayı) gibi.

Bütün bunlar içten veya dıştan mavimsi yada morumsudur. Bu besinlerin Yin olduğunu anlamak için bir hafta yalnız bu tür besin yemek yeter. Hafta sona erdiğinde insan çabuk üşür, soğuğa karşı direncini yitirir.

Kırmızı ve san renkteki besinlerse Yang’dır; balık, et, yumurta, havuç, v.b. gibi.

Previous Yin-Yang Dengesi
Next Besinlerde Uyum

About author

You might also like

Beslenme 0 Comments

Bal

Bal Yüzyıllar boyunca hem besin, hem tatlandırıcı, hem de ilaç olarak kullanıla gelmiştir. Balın yararlı olduğunu herkes bilir. Ancak her balın değeri ve yararı aynı değildir.   Dağ çiçeği balının

Beslenme 0 Comments

Şeker

Yakın bir geçmişe kadar şekeri insanın besininde büyük bir yer almazdı. Her gün yediğimiz şeker, ilk olarak Asya’da yapılmış ve Avrupa’ ya Haçlı seferlerinden dönen askerler tarafından getirilmiştir. O çağda

Beslenme 0 Comments

Yoğurt

Serinletici, lezzetli, sağlıklı bir besin maddesidir. Sindirimi zor olan sütün yerini rahatlıkla tutabilir. Sütten hoşlanmayan çocuklara yoğurt verilmelidir. Yoğurt bağırsaklarda kalan besin maddelerinin çürümesini önler ve olumsuz bakterilerin üremesini engeller.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply